​Malmö och Helsingborg

E-post: ​​info@atlantisstad.se

Malmö: ​040 - 22 87 50​

Helsingborg: 042 - 22 01 60

Dataskyddspolicy​

Det är viktigt för oss på Atlantis Städ & Sanering i Malmö AB att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas av oss. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, dina rättigheter samt hur du kan göra dem gällande i enlighet med våra förpliktelser enligt svensk personuppgiftslag, PUL, samt principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

​För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Detta görs med största möjliga hänsyn till din integritet.

I stort sett utförs all behandling av dina personuppgifter med stöd av avtal mellan oss och dig som kund.

All data används för att leverera, administrera och kommunicera våra tjänster. Informationen om dig är väsentlig för utförande av en tjänst och vidare för fakturering, kundtjänst, ekonomisk administration eller generell kommunikation via telefon, e-post eller brev.

Vilken information samlar vi in?

​Personuppgifter är all typ av information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Exempel på detta är namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla tjänster till dig och/eller erhålla tjänster från dig.

Hur samlar vi in personuppgifter?

​Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss elektroniskt, inklusive uppgifter som du lämnar genom användning av vår webbplats, under telefonsamtal med våra företrädare, när vi levererar och administrerar våra tjänster till dig samt via formulär eller annan korrespondens som du har fyllt i skriftligt eller elektroniskt.

Hur lagras dina personuppgifter och vem har tillgång till dem?

​Dina personuppgifter finns lagrade i vårt kundregister som endast ansvariga företrädare samt administratör som ingått sekretessavtal har tillgång till. Uppgifter om leveransadress, namn och telefonnummer lämnas till utförare av tjänsten då detta anses nödvändigt för utförandet. Dina personuppgifter sparas för att vi ska kunna tillhandahålla och leverera samt fakturera de tjänster ni efterfrågar. Så snart dina uppgifter finns registrerade i vår kunddatabas raderas e-mail med samma information. Skriftliga avtal med personuppgifter eller kundunderlag behandlas genom säker förvaring med stöd i gällande lagstiftning för att skydda uppgifterna mot missbruk, skadegörelse eller förlust.

Kan tredje part ta del av mina personuppgifter?

Dina personuppgifter lämnas ej vidare till tredje part, om du inte själv givit medtycke till detta och det förekommer synnerliga skäl. Undantaget är om en kund brutit mot gällande avtalsvillkor och det föreligger rättsliga åtgärder samt om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning ( ex. skatteverket, polismyndigheten, kronofogdemyndigheten).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

​Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt i våra register. Hur lång lagringstiden är beror på ändamålet med behandlingen samt lagstadgade lagringstider av tex bokföringsmässiga skäl.

Hur kan du som kund påverka dina personuppgifter i vårt register?

​Som kund har du alltid rätt att få veta vilja personuppgifter vi har sparade om dig samt hur dessa behandlas. Upptäcker du att något är felaktigt har du rätt att begära rättelse eller komplettera ofullständiga uppgifter. Skulle det saknas rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, om denna skulle vara olaglig eller om det saknas berättigat skäl för fortsatt behandling kan du som kund i särskilda fall begära radering av dina uppgifter.

Om du har frågor gällande dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på:

Atlantis Städ & Sanering i Malmö AB

Post: Box 15020, 200 31 Malmö

E-post: info@atlantisstad.se

Telefon: 040 22 87 50

​Anser du att vi agerar felaktigt är Datainspektionen ansvarig myndighet i tillsynsfrågor och kan kontaktas via www.datainspektionen.se

Kontakta oss​

Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Genom att lämna dina kontaktuppgifter via vårt webformulär samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om vår dataskyddspolicy och hur vi behandlar dina uppgifter här.

​Copyright © Atlantis Städ & Sanering AB