​Malmö och Helsingborg

E-post: ​​info@atlantisstad.se

Malmö: ​040 - 22 87 50​

Helsingborg: 042 - 22 01 60

Covid-19 – coronavirus

Med anledning av den nuvarande covid-19 utvecklingen vidtar vi extra åtgärder och skärper våra rutiner för att minska risken för smittspridning. All vår personal är informerad om och införstådd med att stanna hemma om de, eller någon familjemedlem, uppvisar sjukdomssymptom. All personal förses med adekvat skyddsutrustning och engångsmaterial används och kasseras i större utsträckning. I samråd med våra kunder inför vi ytdesinfektion av samtliga kritiska ytor i såväl offentliga som privata miljöer. Dagligstädning prioriteras framför periodiskt underhåll för att minska smittspridning.

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor

Ledningen, Atlantis Städ & Sanering AB​

Kontakta oss​

Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Genom att lämna dina kontaktuppgifter via vårt webformulär samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om vår dataskyddspolicy och hur vi behandlar dina uppgifter här.

​Copyright © Atlantis Städ & Sanering AB