​Malmö och Helsingborg

E-post: ​​info@atlantisstad.se

Malmö: ​040 - 22 87 50​

Helsingborg: 042 - 22 01 60

Arbetsmiljöpolicy

​En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Atlantis Städ & Sanering i Malmö AB.

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.

Med det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar vi i följande steg:

 • Främjande/förebyggande – innan något hänt
 • Rådgivande – då något är på väg att hända
 • ​Behandlande – då något hänt​

Främjande/förebyggande

 • ​Medarbetarna ges kontinuerligt utbildning för att klara dagens och
 • Morgondagens arbetsuppgifter
 • ​Organisationsförändringar som stimulerar medarbetarnas
 • Självständighet och utvecklingsmöjligheter
 • ​Ett ledarskap med fokus både på produktion och medarbetare
 • ​Skyddsronder
 • ​Sjukfrånvaroanalyser
 • ​Utbildning i arbetsmiljöfrågor av såväl ledning som medarbetare
 • ​Stimulerande arbetsuppgifter och varierande arbetsuppgifter
 • ​Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • ​Friskvård

Rådgivande

 • ​personalproblem
 • ergonomisk utformning av arbetsplatser​

Behandlande

 • rehabiliteringsutredningar, förslag till åtgärder och genomförande
 • analyser av arbetsmiljöproblem och förslag till lösningar

Kontakta oss​

Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Genom att lämna dina kontaktuppgifter via vårt webformulär samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om vår dataskyddspolicy och hur vi behandlar dina uppgifter här.

​Copyright © Atlantis Städ & Sanering AB