​Malmö och Helsingborg

E-post: ​​info@atlantisstad.se

Malmö: ​040 - 22 87 50​

Helsingborg: 042 - 22 01 60

Miljöpolicy​

Naturen är vår viktigaste tillgång!

Vi värnar om miljön på Atlantis Städ och använder oss av miljövänliga produkter i de kategorier där dessa finns tillgängliga.

Städredskap som moppar och dukar är av hög kvalitet för att klara många tvättar och vi undviker användandet av engångsartiklar där så är möjligt.

För de uppdrag där vi tillhandahåller förbrukningsinventarier såsom pappershanddukar och toalettpapper förespråkar vi alltid miljövänliga produkter.

Dosering och källsortering är två andra viktiga aspekter i vår dagliga verksamhet för att främja miljön. En gång om året håller vi miljösammanträde med samtliga medarbetare där nya produkter presenteras ur miljösynpunkt.

Fordonstransporter planeras noggrant för att minimera miljöpåverkan i trafiken​

Miljöskyddsåtgärder

  • ​Installera tvättmaskin på våra fasta städobjekt där det är möjligt för att minska miljöpåverkan vid leveranser
  • ​Dosera rekommenderad mängd kemtekniska produkter. För att minska spill använder vi oss av doseringspipar och ett internt utvecklat utkvitteringssystem där varje anställd fyller i blankett och skriver på vid utkvittering av kemtekniska produkter. Avvikelser rapporteras och följs upp vid veckoslut.
  • ​Använda miljövänliga produkter där sådana finns tillgängliga
  • ​Använda effektiva och högkvalitativa städredskap
  • ​Undvika engångsartiklar i största möjliga mån
  • Källsortera (i samråd med beställaren)​

Kontakta oss​

Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Genom att lämna dina kontaktuppgifter via vårt webformulär samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om vår dataskyddspolicy och hur vi behandlar dina uppgifter här.

​Copyright © Atlantis Städ & Sanering AB